Upravit stránku

CSL – akreditovaná pracoviště

 • zeminy
 • kamenivo
 • asfalt
 • asfaltová směs
 • vývrty
 • betony
 • stabilizace
 • statická zatěžovací zkouška
 • rázová zatěžovací zkouška
 • dynamická penetrační zkouška
 • pevnost povrchových vrstev v tahu
 • přilnavost vrstev k podkladu
 • odtrhová zkouška
 • měření nerovnosti

CLOZK, CLOZA – pracoviště s odbornou způsobilostí

 • kamenivo
 • asfalt
 • asfaltová směs