Upravit stránku

Diagnostický průzkum

Stejně jako před výstavbou nové vozovky, tak i před opravou té stávající je třeba provést návrh její rekonstrukce či opravy. K tomuto účelu Vám nabízíme provedení diagnostického průzkumu vozovky.

Diagnostický průzkum je soubor činností, které zahrnují identifikaci konstrukčních vrstev, zjištění jejich únosnosti, inventarizaci poruch, objasnění jejich příčin a vypracování návrhu údržby nebo opravy konstrukce vozovky. Umožňuje tak zvolit technologicky a ekonomicky nejlepší způsob údržby nebo rekonstrukce vozovky.

Diagnostika v terénu

Kroky diagnostického postupu:

 1. vizuální prohlídka dané vozovky
 2. měření průhybů vozovky rázovým zařízením FWD
 3. provedení jádrových vývrtů na stmelených vrstvách vozovky
 4. provedení vrtaných nebo kopaných sond do nestmelených vrstev a podloží vozovky
 5. laboratorní zkoušky na vzorcích získaných z vývrtů a sond
 6. měření georadarem
 7. stanovení příčin vzniku poruch vozovky a variantní návrh rekonstrukce či opravy

Jednotlivé kroky diagnostického postupu

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídka poskytuje prvotní informace o typu a četnosti poruch na povrchu vozovky a jejím nejbližším okolí. Její nedílnou součástí je fotodokumentace poruch, jejich rozsah a další důležité informace (stav krajnic, odvodnění, objektů).

Následné vyhodnocení provádíme na základě katalogů poruch TP 82 a TP 62.

Měření průhybů vozovky

Měření průhybů vozovky provádíme pomocí rázového zatěžovacího zařízení FWD (Falling Weight Deflectometer), deflektometru.

Principem měření je zatížení vozovky rázovým pulzem vyvolaným pádem kruhové zatěžovací desky, který simuluje přejezd nákladního vozidla. Toto zatížení je vyvozováno v daných bodech vzdálených většinou 25 m od sebe. Rázový pulz vyvolá průhyb vozovky, na základě něhož zjistíme průhybové čáry a vypočítáme rázové moduly pružnosti jak jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, tak jejího podloží. Z těchto údajů doplněných o informace o vývoji intenzity provozu následně vypočítáme zbytkovou životnost vozovky a navrhneme tloušťku jejího zesílení. 

Výstupními parametry z tohoto měření jsou:

 • hodnoty průhybu, průhybová čára
 • rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a jejího podloží
 • zbytková životnost vozovky a návrh jejího zesílení

Provedení jádrových vrtů

Jádrové vývrty slouží k získávání vzorků ze stávajících stmelených vrstev vozovky a podstatnou měrou přispívají ke zjištění příčin poruch vozovky. Vývrty musí zajistit dostatek materiálu pro provedení požadovaných laboratorních zkoušek.

Měření vrstev vrtu

Zjišťujeme především:

 • typ, tloušťky a stav jednotlivých vrstev
 • spojení vrstev
 • míru zhutnění vrstev a jejich mezerovitost
 • zrnitost směsi a obsah pojiva v ní
 • maximální objemovou hmotnost použité směsi
 • objemovou hmotnost vývrtů 

Provedení sond

Na rozdíl od vývrtů provádíme sondy za účelem získání materiálů z nestmelených vrstev vozovky a z jejího podloží. Kromě tloušťky vrstev na těchto vzorcích pak v naší laboratoři provádíme následující zkoušky:

Provádění sondy
 • aktuální vlhkost materiálu vrstvy
 • zrnitost směsi kameniva
 • posouzení namrzavosti
 • CBR (kalifornský poměr únosnosti)
 • konzistenční meze
 • zatřídění zemin

Výstup z diagnostického průzkumu

Návrh rekonstrukce nebo opravy vozovky provedeme na základě zhodnocení všech provedených zkoušek a zjištěných skutečností jako celku. Při našem návrhu se vždy snažíme o jeho maximální možnou optimalizaci z hlediska technologického a ekonomického. 

Výstup pak obsahuje všechny podstatné informace:

 • základní údaje o komunikaci
 • lokalizaci úseků
 • záznam z vizuální prohlídky vč. fotodokumentace
 • údaje zjištěné pomocí FWD
 • záznamy o provedení jádrových vývrtů a sond
 • výsledky provedených laboratorních zkoušek
 • vyhodnocení všech zjištěných údajů
 • stanovení příčin poruch
 • návrh rekonstrukce či opravy včetně prognózy její živostnosti
 • ověření navržené konstrukce podle klasické návrhové metody 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti