Upravit stránku

Centrální laboratoř působí v oblasti silničního stavitelství. Pracoviště akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, provádějí kontrolní i průkazní zkoušky asfaltových směsí, kameniva, betonu a zemin.
Pracoviště s odbornou způsobilostí posuzovaná střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASPK, s.r.o., jsou zaměřena na kontrolní zkoušky při výrobě drceného kameniva a asfaltových směsí.